Политика за рефундирање – Доколку производот го примите во неисправна или оштетена состојба, паричните средства ви се враќаат во целост. – Рефундацијата на парите се врши со претходно приложување на фотографија на производот што е неисправен или оштетен во рок од 1-3 работни дена од моментот на примање на нарачката. Производот треба да биде вратен во оригиналното пакување за рефундацијата да биде извршена. – Рефундацијата не е во сила доколку производот се користи.