Политика за испорака Доставата на секоја онлајн нарачка е бесплатна и трае од 1 до 3 работни дена. По направената нарачка, ќе добиете меил за потврда на успешноста на нарачката. Доколку нарачката биде вратена од курирската служба поради неуспешен обид за контактирање на клиентот, а клиентот сака да ја добие истата, трошокот за испорака е на товар на клиентот. Доколку е потребна замена на големина која била соодветно испорачана од страна на Вива Инес, трошокот за враќање и преземање нова големина го презема самиот купувач. Вива Инес ја презема обврската за подмирување на трошокот само доколку испорача несоодветен производ во однос на големина или модел.