Спецификација

Најголемите наоѓалишта на дијаманти се наоѓаат во Русија, Боцвана, Јужна Африка и Канада, земји од коишто дијамантите се главно преодедредни за пазарот на накит. Дијамантите обично се наоѓаат во карпата позната како кимберлит. Кимберлитот содржи и други тешки минерали како гранат и хром диопсид, заедно со мали количини дијаманти. Потеклото на зборот „дијамант“ имплицира на „непобедливост“, референца за неговата екстремна цврстина. Ова се главните чекори во обработката на дијамантската руда.
1- Дробење Првиот чекор во обработката на рудата на кимберлит е дробење. Овој процес ги намалува големите грутки од рудата на помали парчиња, што ги прави полесни за обработка и за издвојување или ослободување на дијамантите.
2- Скрининг Втората фаза е скринингот кадешто најчесто влажната руда се анализирa на големи екрани и од неа се одделуваат песокот и прашината.
3- Tриење Триењето се користи за миење и разбивање на глинени грутки присутни во рудата. Штом рудата ќе се исчисти, се навлажнува за да се отстрани несаканиот фин материјал со големина помала од 1 мм. Дијамантите под оваа големина имаат мала вредност и се фрлаат. Колективно, процесот на дробење, триење и скрининг ја подготвува рудата за процесот на концентрација.
4- Концентрација Тешките минерали, вклучително и дијамантите, се одделуваат од отпадниот материјал врз основа на разликите во нивната густина во процесот на раздвојување на густите елемети. Во овој процес, рудата се меша во кашеста маса со феросилициум, а потоа се внесува во густ медиумски циклон, каде што тешките минерали се одделуваат од отпадот. Тешките минерали тонат и излегуваат од дното на циклонот кон екранот за мијалници, а отпадот плови и излегува од горниот дел на циклонот.
5- Собирање Конечно, во последниот чекор, дијамантите се одделуваат на различни начини: – Ремени или вибрирачки маси обложени со специјално формулирана маст на која се држат само дијамантите. Маснотијата се топи и суровите дијаманти се одделуваат. – Со сортирање на х-зраци, што ги идентификува дијамантите како тие флуоресцираат или според нивната атомска маса.